Қазақша   Русский   English
«Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы

Мақаланы рецензиялау тәртібі

Редакцияға түскен барлық мақалалар, тәуелсіз рецензиялаудан өтеді. Редакцияға түскен барлық ғылыми мақалалар журналдық тақырыптық бағытына сәйкестігіне, журналдың редакциялық алқасымен бекітілген жарияланымдарға, ресімдеуге қойылатын негізгі талаптарға сәйкестігі қарастырылады.

Мақала анонимді рецензиялауға жіберіледі, ол ғылыми объективтілік тұрғысынан нақты ғылыми бағыт бойынша терең кәсіби білімі мен тәжірибесі бар жоғары білікті ғалымдар мен мамандармен өткізіледі. Рецензиялау мерзімі 1-ден 3 айға дейін.

Авторға рецензенттің қолы қойылмаған және тегі, лауазымы, жұмыс орны көрсетілмеген, мақала мазмұнын түзету бойынша ұсыныстары рецензиясы жіберіледі.

Мақаланы түзеткеннен кейін автор, енгізілген өзгерістерді басқа түспен белгілеп және рецензиясын салып оны қайта жібере алады.

Мақалаға теріс рецензия берілу жағдайында, соңғысы редакция алқасымен қабылданбайды.

Журналдың редакциялық баспа алқасы және рецензенттер ғылыми мақалалардың авторларымен хабарласпайды.