Қазақша   Русский   English
Серия «Художественное образование: искусство – теория – методика»

Редакционная коллегия серии: "«Художественное образование: искусство-теория-методика»"

Бас редактор:

Қожағұлов Т.М.- п.ғ.к., профессор

Бас редактордың орынбасары:

Ақбаева Ш.Ә. – п.ғ.к., доцент

Редакциялық алқа мүшелері:

 1. Reser Gulmes – Associate Professor (Түркия);
 2. Xie Henging – Professor (Қытай);
 3. Rafis Abazov – PhD докторы, Колумбия университетінің профессоры (АҚШ);
 4. Omer Zaimoglu – PhD докторы, Акдениз университетінің доценті (Түркия);
 5. Добаев К.Д. – п.ғ.д., профессор (Қырғызстан);
 6. Калдыбаева А.Т.–Қырғыстан Республикасы. Бішкек қаласы, И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінің профессоры, п.ғ.д. (Қырғызстан);
 7. Шаляпин О.В. – п.ғ.д., профессор (Ресей);
 8. Смирнова Н.Б. – п.ғ.д., доцент (Ресей);
 9. Тәнірбергенов М.Ж. – п.ғ.к., М.Ауэзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры;
 10. Байділдә Б.Н. – Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА профессоры;
 11. Какимова Л.Ш.– п.ғ.к., доцент;
 12. Ахметова А.Қ. п.ғ.д., профессор;
 13. Ващенко В.В. – әскер.ғ.к., ҚР ЖАК доценті;
 14. Нарибай Р.Ж. – б. ғ.к. ҚР ЖАК доценті, кафедра профессоры
 15. Мұратаев Қ.Қ. – өнертану кандидаты, профессор;
 16. Сманова А.С. – п.ғ.к., қауым.профессор;
 17. Султанова М.Э. – өнертану кандидаты, қауым.профессор;
 18. Шайгозова Ж.Н. – п.ғ.к., қауым.профессор;
 19. З.Ж. –PhD доктор, аға оқытушы.