Қазақша   Русский   English

Ғылыми журналдардың сайттары

Журнал аты

Журнал сайты

1

«Педагогика және психология» ғылыми әдістемелік журналы

https://journal-pedpsy.kaznpu.kz

2

Хабаршы. «Физика-математика ғылымдары» сериясы

https://bulletin-phmath.kaznpu.kz

3

Хабаршы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы

https://bulletin-pedagogy.kaznpu.kz

4

Хабаршы. «Психология» сериясы

https://bulletin-psychology.kaznpu.kz

5

Хабаршы. «Тарихи және әлеуметтік-саяси ғылымдар» сериясы

https://bulletin-histsocpolit.kaznpu.kz

6

Хабаршы. «Әлеуметтану және саяси ғылымдар» сериясы

https://bulletin-socpolit.kaznpu.kz

7

Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы

https://bulletin-philology.kaznpu.kz

8

Хабаршы. «Юриспруденция» сериясы

https://bulletin-jurisprudence-kaznpu.kz

9

Хабаршы. «Арнайы педагогика» сериясы

https://bulletin-special-pedagogy-kaznpu.kz

10

Хабаршы. «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы

https://bulletin-natgeo.kaznpu.kz/

11

Хабаршы. «Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – әдістемесі» сериясы

https://bulletin-artedu.kaznpu.kz/