Қазақша   Русский   English
«Халықаралық өмір және саясат» сериясы

Хабаршы "Халықаралық өмір және саясат" журналының редакциялық кеңесі

Бас редактор: т.ғ.к., доцент Жамансарин Н. Ш. 
Бас редактордың орынбасары: т.ғ. к., аға оқытушы Жуман С. Ә.
Редколлегия мүшелері:

  • з.ғ. д., профессор Сабитова А. А. 
  • з.ғ. к., аға оқытушы Хусаинов О. Б.
  • ф.ғ. д., доцент Сабитова Ш.А.
  • э. ғ. к., доцент Канабекова М. А.
  • профессор Victor Pou (Испания), 
  • з.ғ. д., проф. Мамедов Р. Ф. (Әзірбайжан)
  • з.ғ. д., проф. Тимченко Л.Д. (Украина)
  •  з.ғ. д., проф. Barbara Janusz-Pawletta (Германия)
  • з.ғ. д., профессор Бегалиев Е.Н.
  • з.ғ. д., проф. Щербак Е. Н. (Ресей) 

Жауапты хатшы: ә.ғ.м., оқытушы Исламова А. Т.