Қазақша   Русский   English
«Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы

Хабаршының тарихы

«Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы 2010 жылдан бері өз жұмысын жасап келе жатыр. Аяпова Таңат Тәңірбердіқызы - Абай атындағы ҚазҰПУнің «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» Хабаршы журналының бас редакторы. Бұл Хабаршы Республикадағы бірінші жұрнал. Филология ғылымдарының докторы, профессор Таңат Тәңірбердіқызы - 3 монография, 200-ден аса ғылыми еңбек авторы.Журналда қазақ және шетел ғалымдарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері - қазақ, орыс, ағылшын және басқа тілдерде жариялануда . Сонымен қатар журналда  көптілді білім берудің және шетел филологиясының өзекті мәселелері көрсетілген. Журналдың дәстүрлі баспа түріндегі және электронды нұсқалары  қарым-қатынастың заманауи және қол жетімді әдісін пайдалануға, шығармашылық байланыстарды кеңейтуге мүмкіндік береді.