Қазақша   Русский   English
«Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

Т.Т.АЯПОВА - ф.ғ.д., профессор- бас редактор

Абуов Ж.А. - ф.ғ.д., профессор

Мирзоев К.И. - ф.ғ.д., профессор

Букабаева Б..Е. - ф.ғ.к., доцент

Кемелбекова З.А. - ф.ғ.к., доцент

Баданбекқызы З - ф.ғ.к., доцент

Али Али Шабан – PhD Каир (Египет)

Фатима Шнан-Давен - PhD (Франция)

Әлімсейіт Әбілғазы – ф.ғ.д., профессор (ҚХР)

Иноятова У.И. – п.ғ.д. (Өзбекстан)

Осман Кабадайы – PhD (Турция)