Қазақша   Русский   English
«Психология» сериясы

050010, Алматы қаласы,  Толе би , 31 Абай  атындағы  ҚазҰПУ
Жалпы және қолданбалы психология
Жауапты хатшы: психол..ғ.к., қауымдастырылған профессор  м.а. Жигитбекова Бакыт  Дастановна  
тел.ном.       87013589905