Қазақша   Русский   English
«Психология» сериясы

Редакциялық алқа мүшелері

Бас редактор - Ж.И. Намазбаева, психол.ғ.д., профессор;

Редактор орынбасары - А.К. Сатова, психол.ғ.д., профессор;

Жауапты хатшы - Б.Д. Жигитбекова, психол.ғ.к., қауымдастырылған профессор  міндетін атқарушы.

2. Редакциялық алқа мүшелері бекітілсін:

1. Н.Л. Нагибина, психол.ғ.д., профессор; Халықаралық дифференциалды психология институтының директоры (Берлин);

2. А.Т. Акажанова, психол.ғ.д., Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогика  университетінің доценті;

3. Л.А. Григорович, психол.ғ.д., профессор; Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университетінің  Педагогика және психология факультетінің  деканы

4. А.О.  Дуйсенбеков, психол.ғ.д., әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Жалпы және қолданбалы психология кафедрасының профессоры;

5. Г.В. Новикова, психол.ғ.д., М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік  университетінің Философия кафедрасының профессоры;

6. А.С. Нурадинов, психол.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университетінің  доценті;

7. О.Б. Тапалова, психол.ғ.д., Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогика  университетінің профессоры;

8. Е.Н. Ауталипова, психология магистрі.