Қазақша   Русский   English
«Физика-математика ғылымдары» сериясы

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ «ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ» СЕРИЯСЫ, «ХАБАРШЫ» ЖУРНАЛЫ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ «ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ»

СЕРИЯСЫ, «ХАБАРШЫ» ЖУРНАЛЫ

«Физика-математикалық ғылымдары» сериясы, «Хабаршы» ғылыми журналы математиканың, механика мен физиканың, информатиканың, сонымен қатар мектепте, колледжде және жоғары оқу орынында физика-математикалық пәндерді оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері бойынша ғылыми-білім беру басылымы болып табылады.

«Хабаршы» журналы Қазақстан Республикасының мәдени және ақпарат Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден (Куәлік №4824-Ж, 15.03.2014 ж.) өткен және халықаралық идентификациялық нөмірі (ISSN 1728-7901) бар.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы қадағалау Комитетінің шешімімен (10.07.2012 ж., №1082 бұйрық) «Физика-математикалық ғылымдары» сериясы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған, ғылыми қызметтерінің негізгі ғылыми нәтижелерін жариялау үшін Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы журналы:

  • 01.00.00 топ мамандықтары бойынша – физика-математика ғылымдары (математика);
  • - 01.04.00 топ мамандықтары бойынша - физика-математика ғылымдары (физика).
  • 01.02.00 (01.02.01, 01.02.04, 01.02.06) мамандқтары бойынша – физика-

математика ғылымдары (механика);

  • 05.00.00 (05.02.18) мамандықтары бойынша – техникалық ғылымдар;
  • 13.00.00 (13.00.02) мамандықтары бойынша – педагогика (оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі/математика, физика, информатика/) ғылымдары мамандықтары бойынша басылымдар тізіміне енгізілді.

2009 жылдан бастап Инжениринг және Технология Институтымен (Ұлыбритания) ақпараттық-қолдау қызмет көрсетуге жасалған келісім-шарттың (№2, 12.01.2009ж.) негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ «Физика-математика сериясы» бойынша Хабаршы журналында жарияланатын мақалалардың реферативті ақпараты INSPEC электронды мәлімтер қорына енгізіледі.