Қазақша   Русский   English
«Педагогика ғылымдары» сериясы

Құрметті авторлар!
01.06.2021 жылдан бастап "Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. "
Педагогика ғылымдары" сериясы журналына мақалалар қабылдау журнал сайты http://bulletin-pedagogy.kaznpu.kz арқылы жүзеге асырылады.

 

 

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13 Абай атындағы ҚазҰПУ

педагогика кафедрасы

тел.ном. + 7 (727) 91-19-81

Жауапты хатшы: п.ғ.к., доцент Қиясова Бахыт Айдархановна