Қазақша   Русский   English
«Арнайы педагогика» сериясы

Редакция алқасының мүшелері

Бас редактор:  психол.ғ.д., проф.  Н.Б. Жиенбаева

Бас редактордың орынбасары : PhD., аға оқыт. А.А. Махметова

Жауапты хатшы: аға оқытушы, Кемешова А.М.

Редакция алқасы:

 психол.ғ.д., проф. Ж.И. Намазбаева,

психол.ғ.д., проф. А.К. Сатова

п.ғ.к. проф. ,К.К. Өмірбек

п.ғ.д., проф. З.А. Мовкебаева,

психол.ғ.к., қауым. проф.  А.Н. Аутаева,

п.ғ.к., доцент Г.А. Абаева,

п.ғ.к., доцент  А.К. Рсалдинова ,

п.ғ.к., аға оқыт. А.А.Байтурсынова,

психол.ғ.к., доцент  Л.Х. Макина

п.ғ.к., аға оқыт. З.Н. Бекбаева,

аға оқытушы З.Ж. Жунисханова,

п.ғ.д. доцент Ж.А. Хананян

№5 есту қабілеті зақымдалғанбалаларға арналған мектеп-интернатының директоры  Р.Н. Серкебаева,

п.ғ.д., профессор Т.В. Лисовская (Минск),

проф. Е.М. Кулеша (Варшава),

проф. Л.Хоппе (Берлин)