Қазақша   Русский   English
«Арнайы педагогика» сериясы

Редакция алқасының мүшелері

Бас редактор – психол.ғ.к., доцент Макина Л.Х.

Бас редактордың орынбасары – PhD, аға оқытушы Бутабаева Л.А

Жауапты хатшы – п.ғ.м.,оқытушы Сардарова З.О.

Редакция алқасының мүшелері:

Кенесбаев С.М. – п.ғ.д., профессор

Намазбаева Ж.И. – психол.ғ.д, профессор

Тайжан А.А. – м.ғ.д., профессор

Мовкебаева З.А. – п.ғ.д., профессор

Аутаева А.Н. – психол.ғ.к., қауым. профессор

Өмірбек С.Ж.пс.ғ.к., ҚазМемҚызПУ, арнайы  және әлеуметтік педагогика кафедрасының аға оқытушы

Абаева Г.А. – п.ғ.к., доцент, «Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» директоры

Оразаева Г.С. – п.ғ.к., доцент, ҚазМемҚызПУ, арнайы  және әлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісі

Бекбаева З.Н. – п.ғ.к., аға оқытушы

Жунисханова З.Ж. – аға оқытушы, Алматы қаласындағы №4 көзі көрмейтін және нашар көретін балаларға арналған мектеп – интернатының әдіскері

Серкебаева Р.Н. – №5 есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатының директоры

Лисовская Т.В. (Минск) – п.ғ.д., профессор

Кулеша Е.В. (Варшава) – профессор

Хоппе Л. (Берлин) - профессор