Қазақша   Русский   English
«Филология ғылымдары» сериясы

Хабаршы тарихы

 С 03.05.2021 функционирует новый сайт журнала по ссылке:      https://bulletin-philology.kaznpu.kz/index.php/ped

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ «ХАБАРШЫСЫ-ВЕСТНИК (ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ СЕРИЯСЫ)


Құрметті әріптестер! Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2003 жылдан бастап "Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы"ғылыми журналының филологиялық сериясын шығарады. Бұл басылым лингвистикалық, әдеби және әдістемелік мәселелердің кең ауқымын қарастырады, сондай-ақ университет филологтарының Германия, Польша, Ресей, Түркия, Болгария, Қытай, Өзбекстан, Украина, Татарстан, Башқұртстан, Хакасия, Якутия және т. б. ғалымдармен кеңейтілген халықаралық ғылыми байланыстарын атап көрсетеді.
Журнал бөлімі:

1. ЛИНГВИСТИКА;
2. ӘДЕБИЕТТАНУ;
3. ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ;
4. ЖУРНАЛИСТИКА;
5.АУДАРМА ІСІ.


Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімі негізінде (2003 ж.26 маусымдағы №433-3 бұйрық) ҚазҰПУ хабаршысы. "Филология ғылымдары "сериясы филология ғылымдары бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізбесіне енгізілді.
Жариялауға қазақ, орыс, ағылшын және барлық шет тілдеріндегі, мәтінінің түпнұсқалығы 80% - дан кем емес, электронды түрде ұсынылған мақалалар қабылданады.
Редакцияға келіп түскен мақалалар  жариялануы үшін рецензияланады. Рецензиялауға журналдың редакциялық алқасының мүшелері және басқа да тәуелсіз сарапшылар тартылады.
Басылым мерзімділігі-жылына 4 рет.