Қазақша   Русский   English
«Филология ғылымдары» сериясы

Мақаланы безендіру талаптары

ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (ВАК) тізіміндегі

Абай атындағы ҚазҰПУдың «Хабаршы-Вестник (Филологиялық ғылымдар сериясы)» журналына мақала шығарудың жалпы талаптары мен мақаланы рәсімдеудің тәртібі

Мақала жариялау тілі

 1. Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын және басқа да шет тілдерінде жарияланады

Журналға қабылданатын мақалалар

2) Журналға ЖООның, ҒЗИ ғалымдары, ғылыми қызметкерлер, оқытушы-профессорлар, докторанттар мен магистранттар және де шетелдік ғалымдар төмендегідей бағыттар бойынша мақала берулеріне болады:

 • Тіл білімінің өзекті мәселелері;
 • Әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері;
 • Тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі және педагогика мәселелері;
 • Аударматану;
 • Журналистика мәселелері.

3) Мақалалар шолу немесе эксперименттік болуы мүмкін

 

Мақаланың жалпы көлемі (тақырыбын, түйіндемесін, кілт сөздерін, мақала мәтіні мен пайдаланған әдебиеттер тізімін қосқанда)

4) Рәсімдеу: беттің бағыты - тігінен (книжная), парақтың параметрлері: жоғарғы -2 см, төменгі -2 см, оң -2 см, сол -2 см.

Шрифт: Times new Roman, кегль – 12. Жоларалық: 1 интервалмен.

5) Мақала көлемі ең аз – 2500 сөз, ең көп 8000 сөз болуы керек .

 

Авторлық құрам

 

6) Мақалада 3 автордан артық болмауы керек

 

Автор(лар) туралы мәлімет

 1. Автор(лар)дың аты-жөні мақала тақырыбынан кейін жазылады.
 1. Автор(лар)дың аты-жөні (мақала қазақ тілінде болса - қазақша, орыс тілінде болса - орысша) толық жазылуы керек, бірінші аты, екінші әкесінің аты, үшінші тегі – Abay Abayuly Abayev.
 1. Ары қарай – ЖООның атауы (мақала қазақ тілінде болса - қазақша, орыс тілінде болса - орысша) – арнайы құжаттарда / веб-парақшада қалай жазылса, толық солай жазылуы керек.
 1. ЖООның, ҒЗИ орналасқан жері бойынша пошта мекенжайы, индексі, көшесі, нөмірі, толық көрсетілуі керек.
 1. Егер мақалада автор саны 2ден көп болып, олар әртүрлі мекемелерде қызмет атқаратын болса, олардың әрқайсысының астына жұмыс орны туралы ақпарат жеке-жеке жазылады. Егер авторлар бір мекемеде қызмет жасаса, онда жұмыс орнының мекенжайы соңғы автордан кейін бірақ жазылады.

Түйіндеме және кілт сөздер

 1. Түйіндеме мәтіні 100-150 сөзден аз болмау керек (әдетте ол 5-8 сөйлемді құрайды).
 1. Түйіндеме мәтінің үстінгі жазында “Түйіндеме”, “Аннотация”, “Abstract” сөзі берілу керек.
 1. Түйіндемені курсивпен бөліп, астын сызып т.б. жолмен ерекшелеудің қажеті жоқ. Түйіндеме мәтіні абзацтарға бөлінбейді.
 1. Түйіндеме мәтінінде сілтеме келтіруге болмайды. Қысқарған сөздер (аббревиатура) толық тарқатылып жазылуы қажет.
 1. Түйіндемеде жұмыстың мақсатын жазып, зерттеу нәтижелері мен қорытындыларын көрсеткен дұрыс.
 1. Түйіндемеден кейін 3-10 сөзден немесе сөз тіркесінен тұратын кілт сөздер берілуі керек.
 1. Кілт сөздердің алдында “Кілт сөздер”, “Ключевые слова”, “ Keywords ” деген сөздер жазылуы керек.

курсивпен немесе қою қаріппен кілт сөздерді ерекшелеп қоюдың қажеті жоқ.

 1. Кілт сөздердер қатарына формулалар немесе суреттер берілмейді.

Мақала мазмұнына және рәсімделуіне қойылатын талаптар

21) Кілт сөздерден кейін мақаланың толық мәтіні жазылады. Мақала мәтінін жазғанда төмендегідей тараушалармен бөліп жазу ҰСЫНЫЛАДЫ:

 • 1. кіріспе;
 • 2. әдістеме;
 • 3. нәтижелер;
 • 4. талқылау;
 • 5.қорытынды (қорытындыда міндетті түрде жазып отырған тақырыбыңыздың болашақта зерттелу мүмкіндіктері мол, зерттелу аясы кең, қазіргі қоғамда өзекті мәселелер қатарында екенін айтып кету дұрыс)
 • Алғыс айту (егер сіз жазып отырған мақалаңызды белгілі бір жоба аясында, ұжымыңыздың қолдауы немесе әріптестеріңіздің көмегі арқылы жазған болсаңыз, онда қорытындыда міндетті түрде ол кісілерге алғыс айтылу керек. Бұл нәрсе сізге болашақта импакт-факторлы журналдарда мақала жариялағанда үлкен көмек (+) болады.);
 • әдебиеттер (пайдаланған әдебиеттер тізімі ең аз 6-7 болу керек, мәтін ішінде пайдаланған әдебиеттердің авторы мен жылы көрсетіледі, әдебиеттер тізімінің қалай көрсетілетінін осы құжаттың 43-46 тараушасындағы «Пайдаланған әдебиеттер тізімі мен сілтемені рәсімдеруден» көре аласыз).
 • Тараулар көлемі (кіріспе, әдістеме, нәтижелер, талқылау, қорытынды) 150-300 сөзден кем болмауы керек. Ал егер бөлімдердегі сөздердің саны 1200 асық болса, оны тараушаларға бөлу ұсынылады. (мысалы, 1 тарауды 1.1 және 1.2. деген сияқты тараушаларға бөлу)

24) Шрифт, жол аралық интервал барлық мәтін бойынша бірдей болуы керек.

 

 1. Азат жол («абзац») автоматы түрде өзі қойылуы керек, қолмен “пробел” пернесін басу арқылы азат жол жасауға болмайды.
 1. Сөздердің арасында екі-үш “пробел” болмауын қадағалаңыз.

Қысқарған сөздердің (аббревиатура) бірінші қолданған кезде оның қасында жақшада, міндетті түрде, толық атауы жазылуы керек.

 1. Төл сөзді (цитирование) жазғанда ағылшын пернетақтасындағы ….. тырнақшаны қолданыңыз. Импакт факторлы журналдарда «…..»◄бұл тырнақшаны қолдануға болмайды.
 1. Мәтінде “нөмір” № символы кездессе, оны да осындай # таңбаға өзгертіңіз.

 

Кесте, сурет, формулаларға қойылатын талаптар

 1. Мәтін ішінде кестелерді пайдалануға болады, кестенің нөмірі мен атауы жоғары жағында жазылады.
 1. Кесте ішіндегі мәтінді рәсімдеу: жол аралық интервал - 1, шрифт-10 Times New Roman.

33) Мәтін ішінде берілген кестеге сілтеме жасалып, кесте нөмірі берілуі керек.

 • Кесте, сурет, формулалардың атауын қысқартып жазудан аулақ болыңыз, яғни (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) деген сияқты қысқартулар қабылданбайды. "Кестеде берілген", "жоғарыда / төменде айтылған", "2-бетте немесе суретте көрсетілген" деген сияқты тіркестерді пайдаланбаңыз, себебі журнал түптелгенде кестенің немесе суреттің орналасу тәртібі мен бет саны өзгеріп кетуі мүмкін.

34) Мәтінде пайдаланылған барлық формулалар «Microsoft equation» макросында (Word бағдарламасында) берілуі керек.

35) Графикалық суреттер жоғары сапада болу керек. Егер сурет ішінде сөз жазылса, ол анық көрініп тұруы керек.

36) Суреттерді пайдалану саны шектеусіз, ажыратымдылығы кемінде

300 dpi болу керек.

37) Кестелер мен формулалар пайдалану саны да шектелмеген.

38) Құжаттардың барлығын .doc форматында жіберу сұралады, себебі жарияланым кезінде суреттер мен формулалар дұрыс көрінбей қалуы мүмкін.

 

Мақалада пайдаланылған дереккөздерді рәсімдеуге қойылатын талаптар

 1. Егер мәліметтер басқа дереккөздерден алынған болса, міндетті түрде сілтеме берілуі керек.
 1. Пайдаланған әдебиеттер тізімі 6-7 дереккөзден кем болмауы керек. Автордың өзіне-өзі сілтеме жасауы 1-2 дереккөзден аспауы керек.

41) Әдебиеттер тізімінде соңғы 5-10 жылда шыққан әдебиеттер, міндетті түрде, ең азы 2-3 дереккөз болуы керек. (2014-2019ж.)

 
 1. Ағылшын тілінде шыққан дереккөздерге сілтеме жасау ұсынылады, бірақ міндетті емес.
 2. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысына (Филологиялық ғылымдар сериясы) сілтеме жасау ұсынылады,

Пайдаланған әдебиеттер тізімі мен сілтемені рәсімдер

 1. Мәтін ішінде сілтеме доғал жақша арқылы беріледі.
 1. Доғал жақша ішінде дереккөздің авторы мен жылы беріледі (А.Абаев, 2010). Егер дереккөз авторы 2 адамнан тұрса, ( А.Абаев және С.Султанов, 2010) ал үш адамнан көп болса, (А.Абаев және т.б., 2010) деп рәсімделеді.
 1. Әдебиеттер тізіміндегі барлық дереккөздерге мәтін ішінде сілтеме берілу керек.
 1. Әдебиеттер тізімі берілген үлгіге сәйкес рәсімделу керек («Әдебиеттер тізімін рәсімдеу үлгілері» тарауынан қараңыз)

Сілтемелер мен ескертулерді және қосымшаларды рәсімдеу

 1. Азат жол сайын сілтеме беруден аулақ болыңыз. Қосымшалар мен ескертулер жеке бөлімде «Қосымшалар», «Ескертулер» деген атаумен бөлек берілуі керек. Мәтін ішінде қосымшалар мен ескертулерге сілтеме (мысалы 1-қосымша) берілуі шарт.

 

Пайдаланған әдебиеттерді рәсімдеу үлгісі

48) Пайдаланған әдебиеттер тізімі төмендегідей үлгіде рәсімделеді. Әр дереккөздің техникалық рәсімделу үлгілеріне аса мән беру сұралады.

Сілтемелерді рәсімдеу үлгілері:

 1. Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. - С. 40-41 – журналдарда жарық көрген мақалалар
 2. Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13 –конференция материалдары
 3. Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37 – газет мақалалары
 4. Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет дереккөздерінен
 5. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. - М.: Академия, 2004. - 416 с. – кітап
 6. Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. – Басқа тілден аударылған немесе қайта жарияланған дереккөздер
 7. Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. – Кітап тараушасы
 8. Guignon, C. B. (199. Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge. - Энциклопедия
 9. Саметова Ж.Ш. (2019). Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ағымдар (ХХІ ғасыр). Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. - Диссертация

 

Басқа жұмыстардан алынған мәтіндердің барын тексеру

 

 

49) Мақалаларға рецензия жасалғанда, «Антиплагиат» бағдарламасы арқылы, мәтін мазмұнының өзге басылымдардан мәтіндердің көшірілгендігі туралы деректері тексеріледі.

«Антиплагиат» бағдарламасы екі параметр бойынша қарастырады, егер осы екі параметрдің бірі белгіленген мөлшерден көп болса, мақала қабылданбайды. Белгіленген мөлшер: 1-параметр: жекелеген тарау бойынша көшіріп алу дерегінің болуы (жекелеген тарау ішінде көшіріліп алынған фрагменттердің үлес салмағы 6% аспауы керек); 2-параметр: жалпы мәтін бойынша көшірілген деректердің болуы (жалпы мәтін бойынша көшірілген деректердің үлес салмағы 20% аспауы керек).

Назар аударыңыз! Бұрын жарияланған өз еңбегіңізден сілтемесіз алынған мәтін де көшіріп алынған (плагиат) болып есептелінеді.

Журнал жылына 4 рет шығады (наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан)

 

Мақала қабылдау мерзімі:

1 квартал –10 ақпанға дейін;

2 квартал –10 мамырға дейін;

3 квартал – 10 қыркүйекке дейін;

4 квартал – 10 қарашаға дейін.

 

Мақалалар осы мекенжайда қабылданады:

Мақалалар vestnikfilkaznpu@mail.ru электронды мекенжайы арқылы немесе Алматы, ул. Достық көшесі, 13. 419-кабинет мекенжайынада қабылданады.

Байланыс телефоны: 8 7078272785

Жауапты хатшы: Жаңагүл Шыңғысханқызы Саметова

 

Назар аударыңыз!

Дұрыс рәсімделмеген мақалалар, сіздің мақалаңыздың уақытылы шығу мерзімін ұзартады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

 

МРНТИ 11.25.41

Абай Абайұлы Абаев1

1ф.ғ.д., профессор, абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,

Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 13, 050050

 

ЛАТЫН ҚАРІПТІ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ

 

Abstract

An abstract is a brief... (100-150 сөз)

Keywords: .... (3-10 сөз)

 

Түйіндеме

Қзақ тілінің өзекті... (100-150 сөз)

Кілт сөздер: .... (3-10 сөз)

 

Аннотация

Актуальные проблеммы... (100-150 сөз)

Ключевые слова: .... (3-10 сөз)

 

 

1. Кіріспе. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... (150 сөзден кем емес)

 

 1. Әдістеме. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 300 сөзден кем емес)

 

 1. Нәтижелер. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 300 сөзден кем емес)

 

 1. Талқылау. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 300 сөзден кем емес)

 

 1. Қорытынды. Мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін, мәтін,... ( 150 сөзден кем емес)
 2. (Сіздің мақалаңызда тараулар саны көп немесе аз болуы мүмкін)

 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

 

 1. Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. - С. 40-41 – журналдарда жарық көрген мақалалар

 

 1. Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13 –конференция материалдары

 

 1. Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37 – газет мақалалары

 

 1. Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет дереккөздерінен

 

 1. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. - М.: Академия, 2004. - 416 с. – кітап

 

 1. Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. – Басқа тілден аударылған немесе қайта жарияланған дереккөздер

 

 1. Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Кітап тараушасы

 

 1. Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge. Энциклопедия

 

 1. Саметова Ж.Ш. (2019). Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ағымдар (ХХІ ғасыр). Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. Диссертация

 

МАҚАЛА ЖӘНЕ АВТОРЫ ТУРАЛЫ 3 ТІЛДЕ МӘЛІМЕТ

Е.А. Кузнецов 1

1д.и.н., профессор, Института Сорбонна-Казахстан при КазНПУ им. Абая,

г. Алматы, Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

 

Kuznetsov E.A.1

1d.p.s., professor of the Institute of Sorbonne-Kazakhstan at Abai KazNPU ,

Almaty, Kazakhstan

RELEVANCE AGAINST CYBERCRIME

 

Е.А. Кузнецов1

1т.ғ.д., Абай атындағы Каз ҰПУ, Сорбонна-Қазақстан институтының профессоры,

Алматы қ., Қазақстан

КИБЕРҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ