Қазақша   Русский   English
«Филология ғылымдары» сериясы

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясының редакциялық алқасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Бас редактор: п.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі  Б.Ө. Сманов

Бас редактордың орынбасары: ф.ғ.д., қауым.профессор   А.В. Таңжарықова

Ғылыми редакторлар: ф.ғ.д., профессор Б.Әбдіғазиұлы; ф.ғ.д., профессор С.Ж. Әбішева;  ф.ғ.д., профессор  Қ.Ө. Есенова; ф.ғ.д., доцент Н.А. Ильясова

Редакция алқасы: 

ф.ғ.д., профессор  У.М. Бахтикиреева (Ресей);

 PhD доктор, профессор  И.З. Белобровцева (Эстония),

ф.ғ.д., профессор  Ердоған Алтынкайнак (Түркия),

ф.ғ.д., профессор  А.К. Киклевич (Польша),

ф.ғ.д., профессор  Г.Л. Нефагина (Польша),

магистр, профессор Нонако Сусуму (Жапония),

п.ғ.д., профессор  Н.И. Ишекеев (Қырғызстан),

п.ғ.д., профессор Жан Диңжиң (Қытай),

п.ғ.д., профессор  Чан Дин Лам (Вьетнам),

ф.ғ.д., профессор Л.В. Сафронова (Қазақстан),

PhD доктор А.К. Жундибаева (Қазақстан),

PhD доктор Г.С. Каримова (Қазақстан)

PhD доктор  А.М. Нурбаева (жауапты хатшы)