Қазақша   Русский   English
«Филология ғылымдары» сериясы

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясының редакциялық алқасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

РМК Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясының редакциялық алқасы

 

Бас редактор: Сманов Б.Ө., педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі

Бас редактордың орынбасары: Әбдіғазиұлы Б., филология ғылымдарының докторы, профессор

Ғылыми редакторлар: Әбішева С.Ж., филология ғылымдарының докторы, профессор, Дәулетбекова Ж.Т., педагогика ғылымдарының докторы, доцент, Ибраева А.Д., филология ғылымдарының кандидаты

Редакциялық алқа мүшелері:

Бахтикиреева У.М., филология ғылымдарының докторы, Ресей Халықтар достығы университетінің профессоры (Ресей)

Белобровцева И.З., PhD докторы, Таллинн университетінің профессоры, (Эстония)

Ердоған Алтынкайнак, филология ғылымдарының докторы, Ардахан университетінің профессоры (Түркия)

Киклевич А.К., филология ғылымдарының докторы, Варминск-Мазурск университетінің профессоры (Польша)

Нефагина Г.Л., филология ғылымдарының докторы, Поморск академиясының профессоры (Польша)

Нонако Сусуму, өнертану магистры, Сайтама университетінің профессоры (Жапония)

Ишекеев Н.И., педагогика ғылымдарының докторы, Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университетінің профессоры (Қырғызстан)

Жан Диңжиң, филология ғылымдарының докторы, Пекин Орталық ұлттар университетінің профессоры (Қытай)

Чан Дин Лам, педагогика ғылымдарының докторы, профессор (Вьетнам)

Жауапты хатшы:

Каримова Г.С.., PhD доктор