Қазақша   Русский   English
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ

мақалаларға пікір беру тәртібі

Рецензия
Абай ат.ҚазҰПУ  Хабаршы / Вестник журналы"Юриспруденция" сериясының редколлегиясына келіп түскен мақалаға ,  формализацияланған сипаты мен келесідей құрылымыда:
Мақала авторлары: (Т.А.Ә., ғылыми дәрежесі, атағы).
Мақаланың атауы:
УДК, МРНТИ:
Тақырып өзектілігі: (қысқаша баяндау көлемі 3-4 аспайтын ұсыныстарын).
Жаңалығы: (мақалалардың редколлегияға түскен сәтінен бастап зерттеу дәрежесін көрсете отырып).
Зерттеу әдіснамасы: (теориялық үшін жұмыстар)
Негізділігін (айғақтылық): ұсыныстарды, тұжырымдар
Стилі, жазылу тілі:
Мақалалардың жіктелуі:
Терминологиялық аппаратының дұрыс пайдалануын:
Ғылыми аппаратының дұрыс ресімделуін : (дерек көздерге сілтемелер)
Қорытынды: Ұсынылған мақала:
а) жариялауға ұсынылады;
б)   ескертулерді жойғаннан кейін жариялауға мүмкін;
в) жариялауға ұсынылмайды