Қазақша   Русский   English
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ

редакциялық алқаның құрамы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 

ХАБАРШЫ

«Юриспруденция» сериясы

 

Бас редактор

з.ғ.д.,профессор Төлеубекова Б.Х.

Редакциялық алқа мүшелері:

з.ғ.д.,проф. Бурибаев Е.А.- (бас редактордың орынбасары)

з.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, проф. Сабикенов С.Н.,

з.ғ.д., проф. Әбдіқанов Н.А.- Солтүстік Қазақстан облыстық Сотының төрағасы,

з.ғ.д., Цепелев В.Ф. - РФ ІІМ академиясы профессоры (Мәскеу),

з.ғ.д., проф. Муратова Н.Г. - Казан мемлекеттік университеті, «Қылмыстық іс жүргізу» кафедрасының меңгерушісі (Казань),

доктор Права Джон Берк -»Таллинн» университетінің ректоры (Эстония),

з.ғ.д., проф. Арабаев А.А. - Баласағұн атындағы ҚҰУ, Заң институты Ғылым орталығының меңгерушісі (Қырғызстан),

з.ғ.к., доцент Хлус А.М. – Беларусь мемлекеттік университеті (Минск),

з.ғ.к., доцент Самарин В.И.. – Беларусь мемлекеттік университеті (Минск),

з.ғ.д., проф. Айтмұхамбетов Т.К. (Астана),

з.ғ.д., доцент Сулейманов А.Ф. (Алматы),

з.ғ.к., доцент Шевцов Ю.Л – Беларусь мемлекеттік университеті (Минск),

доктор PhD Шелухин С.И.–Джон Джэй Нью-Йорк университетінің профессоры (АҚШ),

з.ғ.к., доцент Ежевский Д.О.Ресей халықтар достастығы университеті конституциялық құқық және конституциялық сотта іс жүргізу кафедрасының доценті (Москва қ.)

Жауапты хатшы – з.ғ.к., қ.проф Калкаева Н.Б.