Қазақша   Русский   English
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ
20182019
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №1 (55), 2019
Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы "Юриспруденция" сериясы №4(54), 2018