Қазақша   Русский   English
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ
2018201920202021
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ, «Юриспруденция» сериясы №4(58), 2019
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №2(56), 2019
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №3(57), 2019
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №1 (55), 2019
Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы "Юриспруденция" сериясы №4(54), 2018