Қазақша   Русский   English
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ
2018201920202021
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы №3(53), 2018
Хабаршы№2(52) 2018
Хабаршы №1(51) 2018