Қазақша   Русский   English
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ

жариялау этикетіне қойылатын талаптар

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Юриспруденция» сериясы

(Мемлекеттік тіркеу: Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінде 2009 жылы мамырдың 8-де тіркелген N 10111– Ж) жылына 4 рет шығады.

Журналға қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазуға болады.

 

Мақалаға қойылатын талаптар:

1. Мәтін А-4 форматта, барлық шеттерінен – 25 мм қалдырылып, WORD редакторында, «Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы (интервал) – 1.

2. Мақаланың рәсімделу тәртібі: автор(лар) туралы толық мәлімет (аты-жөні, ғылыми атақ-дәрежесі, қызмет орны, мансабы, E-mail, факс, телефон, мекенжайы), бір қатардан соң мақала тақырыбы бас әріппен және негізгі мәтін бір қатар тасталып жазылады.

3. Мақалада отандық авторлардың еңбектеріне міндетті түрде сілтеме берілу керек.

4. Мақалаларға қазақ, орыс, ағылшын тілінде аңдатпа-аннотация-abstract берілуі керек.

5. Автор туралы толық мәлімет (аты-жөні, жұмыс орны, қызметі, электронды почтасы, телефоны).

6. Материал көлемі 10 бетке дейін болуы керек. Сілтемелер рет саны бойынша мақаланың соңында беріледі.

7. Жекелеген авторлардың журналда жарияланған мақалаларындағы пікір-ұсыныстары редакцияның көзқарасын білдірмейді. Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, кері қайтармайды. Журнал материал-дары басқа басылымдарда көшіріліп басылса, міндетті түрде сілтеме жасалуы керек.

8. Мақала үшін төлемақы — 3500 теңге. Мақалаңыз қабылданған соң төлемақының түбіртегін редакцияның электронды почтасына жіберу керек. Жақын және алыс шетелдіктер үшін Western Union арқылы төлеуге болады.

Төлем ақы төлеуге:

БИН 031240004969

ИИК KZ178560000000086696

KCJBKZKX

АО «Банк ЦентрКредит»

 

e-mail: nesibeli77@mail.ru;

web-sait: http://sp.kaznpu.kz/kz/

 

Журнал редакциясының мекен жайы:

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13.

Бас редактор: з.ғ.д.,профессор Төлеубекова Бахытжан Хасеновна, +7 700 994 37 74;

Жауапты хатшы: з.ғ.к., қауымд.профессор Калкаева Несібелі Бақытқызы, 8 701 415 30 16